Menu Close

Pinkster

PINKSTER is ‘n Joodse fees wat 50 dae na die Pasga gevier word. Dit staan in die Bybel bekend as die “Fees van Weke” (Lev 23:15-21; Deut 16:9-10), ‘n oesfees wat met groot vreugde en feesviering gevier is vir die oes wat ingesamel is. In die tyd van die Nuwe Testament is die fees ook verbind aan die gee van die Wet, die Tora, op Sinai.

In Handelinge 2:1 lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees tydens hierdie fees. Dit is die geboortedag van die Kerk van Christus, die dag dat die Here begin het om Sy oes in te samel. Op hierdie dag is die dissipels bemagtig om die evangelie van Jesus oor die hele wêreld uit te dra.

Die tyd tussen Paasfees en Pinkster is die belangrikste tyd in die kerkjaar, en neem dieselfde plek in in die kerkjaar as wat Sondag in die week inneem. Die kleur van Pinkster is vuurrooi wat die vuurtonge wat op die dissipels neergedaal het, simboliseer. Dit simboliseer ook die vuur wat in die harte van mense brand om die liefde van God in die wêreld sigbaar te maak. In die NG Kerk word die viering van Pinksterfees voorafgegaan met ‘n week van bidure. Dit het ontstaan in Mei 1861 in die Paarl na ‘n besondere belewenis wat ds G W A van der Lingen gehad het.

error: Content is protected !!