Menu Close

Palmsondag en Heilige Week

Die wêreld maak veel van Paasfees maar vergeet gerieflik dat LYDENSTYD EN HEILIGE WEEK Paasfees voorafgaan. Sonder die gebeure wat in Heilige Week (ook bekend as Groot Lydensweek) herdenk word het die ‘fees’ in Paasfees min sin.

Heilige Week begin die Sondag voor Paasfees met Palmsondag. Palmsondag – Jesus se intog in Jerusalem (Markus 11:1-11; Lukas 19:28-44).

Maandag – die reiniging van die tempel (Markus 11:15-19; Lukas 19:45-48
Dinsdag – strydgesprekke in Jerusalem (Markus 11:27-12:14; Lukas 20)
Woensdag – Jesus rus in Betanië, Hy word gesalf (Markus 14:3-9; Matteus 26: 6-13)


Donderdag – Instelling van die Nagmaal, was van voete, Getsemane (Mar 14:22-72; Joh 13)
Vrydag (Goeie Vrydag) – Kruisiging, begrafnis (Markus 15; Lukas 23)
Saterdag (Stil Saterdag) – Jesus in die graf (Lukas 23:56b) Sondag (Paasfees) – Jesus oorwin die dood en verkry ook vir ons die oorwinning (Markus 16; Lukas 24)

Nagmaal, was van voete, Getsemane (Mar 14:22- 72; Joh 13) Vrydag (Goeie Vrydag) – Kruisiging, begrafnis (Markus 15; Lukas 23) Saterdag (Stil Saterdag) – Jesus in die graf (Lukas 23:56b) Sondag (Paasfees) – Jesus oorwin die dood en verkry ook vir ons die oorwinning (Markus 16; Lukas 24)

Tydens Heilige week is die kleur bloedrooi en vir Goeie Vrydag is dit swart. In ander kerkgenootskappe is dit die gebruik om ‘n erediens of ‘n informele byeenkoms, elke dag, in hierdie week te hou.

Donderdagaand word die kerk van alle versierings gestroop en alle kerse word doodgeblaas in voorbereiding vir Goeie Vrydag. Stil Saterdag word soveel moontlik in stilte herdenk. Op Opstandingsondag word ‘n diens van voor sonop tot net daarna gehou sodat die lig van die opkomende son Jesus se opstanding uit die dood kan simboliseer.

error: Content is protected !!