Menu Close

Paasfees

DIE PAASSIKLUS sluit in Paasfees, Hemelvaart en Pinksterfees. Pasga is ‘n belangrike fees in die Joodse liturgie. Gedurende die fees herdenk hulle die verlossing van Israel uit Egipte. Dit is elke jaar getrou gevier met vreugde en in afwagting op die koms van die Messias. Paasfees het vir Christene die fees geword om die opstanding van die Here te vier, die seisoen van nuwe lewe. Die Christelike geloof en die kerk het uit die geloof in die opstanding van Jesus Christus ontwikkel. As Jesus nie na sy opstanding aan die verslae dissipels verskyn het nie, sou daar nie so iets soos die Christelike geloof of die kerk bestaan het nie.

Die vroeë Christene het mekaar in vreugde gegroet: “Christus het opgestaan!” Paasfees is dus die kern van die viering van die kerklike jaar en daarom die groot hoogtepunt van die kerklike jaar. Tradisioneel is die viering van Paasfees reeds begin teen sononder op Stil Saterdag. Die vroeë kerk het Paasfees met ‘n Paaswaak gevier wat die hele nag geduur het.

Later het sommige kerke die tradisie vervang met ‘n middernagdiens wat in donkerte begin het (die donkerte van die graf). Deur die verloop van die diens word een kers gebruik om gemeentelede se kerse een vir een aan te steek sodat die diens eindig in ‘n helder verligte kerk met die lig as simbool van die opstanding en Jesus as Lig van die wêreld wat teruggekeer het uit die dood.

‘n Moderner neiging is om Paasfees met sonsopkoms op Paassondag te vier. Die opkomende son dien om die gelowiges te herinner aan Jesus se opstanding uit die graf, aan Sy lig wat oor die duisternis seëvier.

Die tyd tussen Paasfees en Pinkstersondag, ‘n tydperk van 50 dae, staan bekend as Paastyd en neem dieselfde plek in die kerklike jaar in as wat Sondag in die week inneem. Na die pers van Lydenstyd, wat na rooi verander in die Groot Lydensweek en na swart op Goeie Vrydag, word wit, die kleur van oorwinning en reinheid nou gebruik.

Die kleurveranderings simboliseer die feit dat die bose oorwin is en dat ons skoon gewas word van sonde. Eiers is ‘n simbool van nuwe lewe en herinner ons ook aan die nuwe lewe wat Jesus se opstanding vir ons inhou. Die vroeë Christene het hardgekookte eiers waarvan die dop rooi gekleur is aan mekaar uitgedeel op Paassondag met die groet: “Christus het opgestaan”, en die antwoord: “ Christus het waarlik opgestaan!” Kyk hier hoe om uit te werk op watter dag Paasfees in ‘n spesifieke jaar val.

Tekste om in Paasfees te lees Lees gerus in hierdie tyd: Psalm 118:1-2, 14-24; Jesaja 25:6-9; Johannes 20:1-18; Handelinge 10:3443; Openbaring 1:1-18. Psalm 118:1-2, 14-24 – ‘n oorwinningslied, ‘n jubelende danksegging na redding van die dood.

Jesaja 25:6-9 – ‘n Paasfees visie van die lewe in die teenwoordigheid van die Lewende God. Johannes 20:1-18 – die evangelis se beskrywing van die gebeure rondom die oop graf. Handelinge 10:34-43 – Petrus se verklaring van die Evangelie aan die mense in Cornelius se huis bymekaar. Openbaring 1:118 – Johannes se visie van die herrese Heer, maar die keer as die verheerlikte Christus.

error: Content is protected !!