Menu Close

Kategesesake

Markus 10:14
“Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God”

Kontak die volgende persone vir enige navrae of besonderhede:

Ons is Jesus se dissipels
Ons Is Vissers Van Mense

Kategese

Annelize Botes

Sel. No. 074 492 0660 (Whatsapp)

Kleuterkerk

Monique de Swardt

Sel. No. 082 345 3323 (Whatsapp)

error: Content is protected !!