Menu Close

Kategesesake

Markus 10:14
“Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God”

Kategese

Kontak die volgende persoon vir enige navrae of besonderhede:

Annelize Botes
+27 74 492 0660
(Whatsapp)


Kleuterkerk

Monique de Swardt
+27 82 345 3323
 (Whatsapp)


Ons is Jesus se dissipels
Ons Is Vissers Van Mense