Menu Close

Hervormingsondag

HERVORMINGSONDAG herdenk Protestantse kerke die Kerkhervorming van die sestiende eeu. Martin Luther het op 31 Oktober 1517 sy 95 stellinge van protes teen die aflaatstelsel teen die deur van die Kasteelkerk in Wittenberg vasgespyker. Hierdie gebeurtenis word algemeen beskou as die begin van die Hervorming.

Dit gaan veral oor die viering van die vier Reformatoriese sola’s: die sola gratia (verlossing uit genade alleen sonder enige verdienste), die sola fidei (die geloof as die leë hand waarin die verlossing ontvang word), die sola Scriptura (die voorrang van die Bybel) en die soli Deo gloria (aan God alleen alle eer).

Besoek ook www.kencollins.com vir meer inligting oor simbole in die kerkjaar.

error: Content is protected !!