Menu Close

Aswoensdag

Aswoensdag is die begin van die veertig dae Lydenstyd.  Lydenstyd is ‘n tyd van selfondersoek, skuldbelyjdenis, vas, gebed en diens aan ander.  Dit is ‘n tyd om nóg meer as gewoonlik die Bybel te lees en te oordink.  Deur dit alles berei ons voor vir Paasfees, wat die hoogtepunt van die kerklike jaar is.

Die gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word, met olyfolie gemeng word en dan in die vorm van ‘n kruis op die voorkop van lidmate gevorm word met die woorde “mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer”.  As is egter nie net ‘n teken van ons verganklikheid nie, maar ook van boetedoening (vgl. die gebruik om as op die kop te strooi as teken van berou).  Daarom is die Aswoensdag-liturgie ‘n geleentheid vir boetedoening en verootmoediging met die oog op die lydenstyd wat voorlê.  Soms het mense hul sondes op papiertjies geskryf en dit saam met die palmtakke verbrand.

Uit:  Handleiding vir die Erediens van die Nederduitse Gereformeerde Kerk en Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle van die Sinodale Eredienskommissie van die Oos-Kaapse Sinode van die NG Kerk

error: Content is protected !!